دانش و زندگی

دانلود جزوه جبر خطی

۱ تیر ۱۳۹۷     دانلود آموزشی

در این جزوه جبر خطی خواهید خواند فصل اول : مروری بر بردار ها و ماتریس ها آشنایی با قواعد و عملیات بردار ها و ماتریس بردار ها ، ماتریس ها و قواعد عملیات آنها عملیات جمع و تفریق در بردار ها و ماتریس ها ضرب یک عدد اسکالر در بردار و...


دانلود جزوه آمار و احتمالات مهندسی

۱ تیر ۱۳۹۷     دانلود آموزشی

در این جزوه – آمار و احتمالات مهندسی – خواهید خواند آزمایش تصادفی ( پدیده هایی که در زندگی ما رخ نمی دهد ) آشنایی با فضای نمونه پیشامد ( زیر مجموعه ای از فضای نمونه آزمایش تصادفی است ) روش های آنالیز ترکیبی ( اصل شمارشی ، ترکیب n...


دانلود جزوه ریاضی عمومی ۲

۱ تیر ۱۳۹۷     دانلود آموزشی

در این جزوه ریاضی عمومی ۲ خواهید خواند تابع یک متغیره فرم ضمنی تابع یک متغیره و دو متغیره دامنه و برد توابع دو و سه متغیره آشنایی با روش مسیر گیری ( برای اثبات عدم وجود حد می باشد ) پیوستگی تابع برسی پیوستگی تابع در مبدا مشتقات جزئی تابع دو متغیره مشتقات...